Forside Mediator Proces Presse Kontakt  
 

Mediationsprocessen

En mediation løser tvister og konflikter via konstruktiv, objektiv og positiv dialog, der tager udgangspunkt i parternes behov og interesser. En mediation kan igangsættes med kort varsel, og vores mæglinger er en effektiv metode for at finde et forlig acceptabelt for sagens parter asap.

Af Thomas Qvist Vestesen, mediator

Hvad er egentlig mediationsprocessen, kan man virkelig løse en sag ved at fokusere på parternes behov og interesser - ikke mindst de fælles behov og interesser. For at besvare spørgsmålet, vælger jeg at se på to hovedgrupper af tvister og konflikter. Dels de sager, som opstår under løbende forløb, hvor parterne er i gang med at samarbejde, og dels de sager, hvor det blot vedrører et kompensationsbeløb, hvor parternes i øvrigt ikke umiddelbart skal have mere med hinanden at gøre.

Det er klart, at når man er i et løbende forhold, som ved et større byggeri eller anden længerevarende kontrakt, vil der være mange individuelle samt fælles behov og interesser på en række områder. Derfor, ved en konstruktiv diskussion, fokuseret på sær og fælles behov og interesser på kort og lang sigt, vil man kunne finde basen for gode løsninger. Ofte, når det er et længere forløb, vil man ligeledes kunne ”give og tage lidt” for senere at blive kompenseret. En diskussion af parternes behov ved en mediation vil tilmed kunne styrke samarbejdet, idet man herved justerer det fremtidige samarbejde. Dermed udgør en god konflikthåndtering via mediation faktisk den fordel, at et godt samarbejde med jævne mellemrum tages op til genvurdering og justeres efter de seneste erfaringer og omstændigheder.

Men hvordan diskuterer man behov og interesser, når parterne blot slås om et beløb - en kompensation, og i øvrigt ikke skal have mere at gøre med hinanden. Hvordan kan man så diskutere fælles behov og interesser? Jo, dels kan man selvfølgelig diskutere, hvor meget parterne mener, de er berettiget til og hvorfor - men, så kan man med succes også diskutere hvilke behov og interesser, der skal tilgodeses ved løsningen. Dvs. hvilken løsningsmodel skal benyttes, hvordan kan kravet deles op, hvilke delkrav skal man fokusere på, hvilke kriterier skal benyttes ved vurdering af parternes krav, hvilke områder skal afklares fx af tredjemand, hvad er vigtigst at få kompenseret, hvor meget tid skal benyttes, er det vigtigt af få sagen afsluttet hurtigt etc. Gennem behov og interesser har man altså en konstruktiv og mere objektiv metode for at arbejde sig hen til en løsningsaftale.

Diskussionen af behov og interesser fører til løsninger ved begge grupper af ovenstående sags typer. Diskussionerne gøres herved konstruktive og objektive, så man ”så at sige” arbejder sig step by step hen mod en konklusion via en række delaftaler. Så via konstruktiv diskussion step by step, når man effektivt et resultat, som indgås frivilligt, og som tager mest mulig hensyn til omstændighederne. Processen skal selvfølgelig suppleres med behørigt pres for færdiggørelse, samt konstant styring mod positiv løsningsorienteret dialog.

 

 

 

Presse

Mestertidende 29. november 2009
15. juli 2010

Børsen 26. august 2009 (side 10)
5. september 2009

Hvad skal gøres før en mediation
12. juni 2009

Mediationsprocessen
6. februar 2009

Det Danske Voldgiftinstitut
27. januar 2009

Tilmeld nyhedsbrev
 

     
Global Mediation ApS    |    Tuborg Boulevard 12    |    DK-2900 Hellerup    |    Denmark    |    Tlf. (+45) 51 16 72 75
Thomas Qvist Vestesen: Certificeret Mediator, Mægler, Forhandler, Jurist, Cand. Jur., Ekspert i Erhvervsmæssige Konflikter og Tvister.
Copyright (c) 2008 Global Mediation ApS. All rights reserved. Credits
Adway Technologies