Forside Mediator Proces Presse Kontakt  
 

Proces

Mediationsprocessen er uformel, men det er vigtigt, at et struktureret forløb gennemføres, så processen kan have sine naturlige steps for løsningens etablering.

Mediationsprocessen er frivillig, ikke bindende før indgåelse af en aftale og uden præjudice. Mediationsprocessen er konfidentiel, og målet er at komme til en løsning.

Mediators rolle er, som neutral og upartisk, at guide, klarificere og lede. Parternes rolle er at samarbejde og løse sagen. Parternes rådgivere har en tilbagetrukket rolle.

Mediatoren formidler mediationsprocessen over typisk en dag, og følger som udgangspunkt nedenstående steps:

1: Åbningsstatement
Mediator og parterne introduceres i en fællessession, og der redegøres for mediators habilitet og parternes autoritet for at indgå en aftale.

Dagens mediationsproces beskrives og rollerne for mediator, parterne og deres rådgivere specificeres. Advokater har en tilbagetrukken rolle - de kan rådgive og skal særligt være aktive ved aftaleformaliseringen.

2: Parternes Åbningsstatements
I en fællessession fortæller hver part deres version af sagen. Parterne må ikke afbryde og skal holde sig fra personangreb. Uenighederne, som skal løses, specificeres.

3: Individuelle Sessioner
Sessionerne er konfidentielle - ingen information gives videre, uden det er udtrykkeligt aftalt. Mediator starter med at møde anklager.

Undersøgelsesfasen
Ved individuelle sessioner arbejder mediator med parterne for at udforske  uenigheden for nærmere at undersøge parternes interesser og bagvedliggende behov. Uenighederne, som skal løses, justeres og prioriteres.

Løsningsfasen
Ved individuelle sessioner arbejder mediator med parterne for at vurdere sagen og undersøge mulige løsningsmodeller via bl.a. en åben brainstormingsproces. En række mulige løsningsmodeller opstilles.

Forhandlingsfasen
Ved individuelle sessioner arbejder mediator med parterne for at vurdere på de foreslåede løsningsmodeller. Detaljerne for den valgte løsningsmodel forhandles, justeres og vurderes, så en acceptable aftale for parterne etableres.

4: Formalisering af Løsningsaftalen
Den endelige aftalen repeteres i en afsluttende fællessession og nedskrives i et juridisk bindende dokument for derefter at blive underskrevet af parterne.

 

Presse

Mestertidende 29. november 2009
15. juli 2010

Børsen 26. august 2009 (side 10)
5. september 2009

Hvad skal gøres før en mediation
12. juni 2009

Mediationsprocessen
6. februar 2009

Det Danske Voldgiftinstitut
27. januar 2009

Tilmeld nyhedsbrev
 

     
Global Mediation ApS    |    Tuborg Boulevard 12    |    DK-2900 Hellerup    |    Denmark    |    Tlf. (+45) 51 16 72 75

Thomas Qvist Vestesen: Certificeret Mediator, Mægler, Forhandler, Jurist, Cand. Jur., Ekspert i Erhvervsmæssige Konflikter og Tvister.
Copyright (c) 2008 Global Mediation ApS. All rights reserved. Credits
Adway Technologies