Forside Mediator Proces Presse Kontakt  
 

Hvad skal gøres før en mediation

Før forberedelsen af mediationssagen kan igangsættes, skal en anmodning om mediation indsendes til Voldgiftinstituttet jf. instituttets regler om mediation med en kopi af kvitteringen for betalingen af registreringsgebyret på DKK 1.500 pr. part, og en nominering af Thomas Qvist Vestesen som mediator.

Anmodningen skal indeholde følgende jf. § 2 Stk. 2: ”Anmodningen om mediation skal indeholde oplysning om, hvilke parter sagen vedrører og disse parters adresse, telefonnummer, telefaxnummer samt e-mail adresse. Derudover skal anmodningen indeholde en kort redegørelse for konflikten”. Redegørelsen for tvisten skal blot være en kort objektiv indledende beskrivelse - behovet for yderlig beskrivelse drøftes senere mellem parterne og mediator.

Voldgiftsinstituttet
Kronprinsessegade 28
3. Sal, 1306 København K
Telefon: + 45 7026 5013
Fax: + 45 3313 0013
office@voldgiftsinstituttet.dk

Bankoplysninger
Danske Bank
Nytorv Erhvervsafd.
DK- 1459 København K
reg.nr. 4180
konto nr. 4180503080

En mediation ved Voldgiftinstituttet afregnes i forhold til sagens værdi inkl. moms plus omkostninger ved lokaleleje for ligelig deling mellem parterne. Mediationer ved Voldgiftinstituttet skal være bragt til ende inden 60 dage, men mediator vil presse for løsning hurtigst muligt.

Når Voldgiftinstituttet har testet mediators habilitet i forhold til sagen og modtaget det fastlagte depositum, igangsætter mediator forberedelsen af mediationssagen, som i hovedtræk følger nedenstående steps:

1. Mediator aftaler med parterne dato for mediationen (parterne skal hurtigst muligt indikere 3 - 4 mulige mødedatoer). Mødestedet er som udgangspunkt i København hos Voldgiftinstituttet.

2. Parterne fremsender den dokumentation, de finder, at mediator bør være bekendt med. Skriftligt materiale skal modtages af mediator min 2 dage før mediationen.

3. Når mediator har fået indblik i sagen via parternes fremsendte materiale, kontakter han parterne for eventuel yderligere klarificering og forberedelse af parterne.

4. Hver part forbereder Deres foretrukne løsningsaftale og mulige alternativ og evaluerer grundigt konsekvenserne og omkostningerne ved at forsætte konflikten.

5. Parterne diskuterer og overvejer i forvejen for mediationen mulige løsningsmodeller.

6. Parterne sikrer, at den nødvendige autoritet for at kunne lukke sagen ved en aftale er til stede på mediationsdagen.

7. Parterne medbringer deres form for løsningsaftale til mediationen. Parterne er forberedt til at udarbejde og underskrive alle endelige løsningsaftaler ved mediationen.

Mediationsprocessen på mediationsdagen er uformel, men følger et struktureret forløb, så processen kan have sine naturlige steps for løsningens etablering.

 

Presse

Mestertidende 29. november 2009
15. juli 2010

Børsen 26. august 2009 (side 10)
5. september 2009

Hvad skal gøres før en mediation
12. juni 2009

Mediationsprocessen
6. februar 2009

Det Danske Voldgiftinstitut
27. januar 2009

Tilmeld nyhedsbrev
 

     
Global Mediation ApS    |    Tuborg Boulevard 12    |    DK-2900 Hellerup    |    Denmark    |    Tlf. (+45) 51 16 72 75
Thomas Qvist Vestesen: Certificeret Mediator, Mægler, Forhandler, Jurist, Cand. Jur., Ekspert i Erhvervsmæssige Konflikter og Tvister.
Copyright (c) 2008 Global Mediation ApS. All rights reserved. Credits
Adway Technologies